Parterapi

En parrelation tillhör det mest värdefulla och viktiga i livet. Det kan vara smärtsamt och stressande när relationen inte fungerar som vi vill. Det är lätt att fastna i en negativ spiral som är svår att ta sig ur. 

 

Med parterapi kan ni få perspektiv och insikter om såväl svårigheter som styrkor i relationen. En ökad förståelse och acceptans för varandra leder ofta till en högre grad av samhörighet och tillfredsställelse. Ni lär er att hantera konflikter och att kommunicera på ett sätt som för er närmre varandra.

 

Parterapin börjar genom två individuella samtal som tar ca 60 minuter vardera. Detta fungerar som en bra kartläggning och vi får en tydlig bild av vad bekymret är och vad vi skall arbeta med. Det ger även er en bra uppfattning om jag är rätt person att hjälpa er. Om ni därefter väljer att arbeta vidare med mig sker det i form av parsamtal som tar ca 60 minuter. Man kan sedan välja att gå vidare genom att ha enstaka samtal eller så kan man välja ett terapipaket. Man får då 5 samtal till reducerat pris. 

Samtalen sker fysiskt eller online via Zoom. Du kan ladda ner Zoom här. Du kan även ladda ner appen via Appstore eller Google play. 

Att ha terapi online är ett väldigt smidigt och effektivt sätt att ha terapi eftersom ni inte behöver lägga tid på att ta er till mig. 

Startsamtal: 

2 x 60 minuter individuella samtal: 1200:-

 

Enstaka samtal:

60 minuter parsamtal: 1200:-

Terapipaket:

5 parsamtal a 60 minuter: 5000:-